print deze pagina

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, en het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

In het Kwaliteitskader wordt aangegeven aan welke opdrachten per 1 juli 2017 moet zijn voldaan en aan welke eisen de instellingen per 1 januari 2018 moeten voldoen. Download hier de stand van zaken Kwaliteitskader bij WZH per 1 juli 2017 en de Infographic WZH Kwaliteitsplan 2018.

De onderstaande video is gemaakt door het LOC (Zeggenschap in zorg) en toont wat goede zorg inhoudt, volgens het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.