print deze pagina

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Bij WZH gaat het om u en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te blijven behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we graag met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

 

Onderzoek en informatie

Minimaal één keer per twee jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek gehouden in onze woonzorgcentra. Dit is de CQ-index. Hiermee meten we hoe onze cliënten de zorg ervaren. Daarnaast worden beoordelingen over WZH op ZorgkaartNederland bekeken en één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen worden verbeterplannen in alle woonzorgcentra en organisatiebreed gestart.

Meer over de cliënttevredenheid over onze zorg leest u in ons Jaardocument en via de vergelijkingssite ZorgkaartNederland.

PREZO kwaliteitssysteem

WZH maakt gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO gebaseerd op Normen Goede Zorg. Net als bij WZH staat de cliënt hierbij centraal. Jaarlijks laat WZH het concern en alle woonzorgcentra door Perspekt, een onafhankelijk bureau, toetsen om te weten of WZH voldoet aan alle PREZO-normen. Dit kan resulteren in een zilveren of gouden PREZO-keurmerk per woonzorgcentrum.

Middels de zogenoemde Plan – Do – Check – Act cyclus worden continu verbeteringen doorgevoerd. We kijken hierbij naar kwaliteitsinformatie, zoals klachten, interne audits, incidentmeldingen, cliënttevredenheid en zorginhoudelijke metingen. Welke keurmerken we hebben en wat we per woonzorgcentrum doen om de kwaliteit te behouden en te verbeteren, leest u op de pagina's van de verschillende woonzorgcentra.