print deze pagina

Vacature lid RvT

De raad van toezicht van WZH bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. Binnen de raad van toezicht is momenteel een vacature.

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een toonaangevende, financieel gezonde en innovatieve organisatie. Met meer dan 2.500 enthousiaste medewerkers die worden bijgestaan door circa 1.000 vrijwilligers, biedt de organisatie dagelijks toegewijde persoonlijke zorg, behandeling en welzijn in een veilige en bezielende omgeving. De kern van het aanbod van WZH is het leveren van (complexe) zorg aan ouderen, mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), intra- en extramuraal.

Voor WZH zoekt Holtrop Ravesloot een

lid raad van toezicht

Het nieuw te werven lid is betrokken bij en gericht op innovatie, kwaliteit, technologie/digitalisering en cliëntmedezeggenschap. Kandidaten hebben een opleidings- en ervaringsachtergrond aansluitend bij deze aandachtsgebieden, affiniteit met zorg en hebben (werk)ervaring opgedaan in een omgeving die zich kenmerkt door innovatie (en de inzet van technologie) om processen te optimaliseren.

Het uitgebreide profiel is hier beschikbaar als pdf-bestand. U kunt uw interesse kenbaar maken vóór 16 augustus door een cv vergezeld van een korte toelichting te sturen naar Robin van der Harst of Freek Muller via reacties@holtropravesloot.nl