print deze pagina

Onze visie op zorg

Mensen willen leven met anderen bij wie zij zich prettig voelen. Naast lichamelijke en geestelijke gesteldheid bepaalt de sociale context, waarbinnen mensen leven, hun welzijn. In elke fase van het leven staat autonomie en leefstijl centraal.

Kwetsbare ouderen en mensen met fysieke beperkingen hebben hierin een ondersteuningsvraag. Vanuit de behoefte en noodzaak aan veiligheid en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons.

Onze missie

Wij zijn erkend specialist ouderenzorg in de regio Haaglanden en nationaal NAH-expertisecentrum. Onze missie is om te ondersteunen bij behoud van eigen regie en kwaliteit van leven bij fysieke en/of geestelijke beperkingen. Wij gaan het gesprek met u aan vanuit de kernwaarden open, samen en geborgen.
Onze belofte: wij bieden u ons hart, hoofd en onze handen.

Kernwaarden Open, Samen en Geborgen

WZH biedt totaaloplossingen binnen de kernwaarden Open, Samen en Geborgen, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en overige mantelzorgers gaan binnen alle woonzorgconcepten relaties met elkaar aan. De belangrijkste belofte van WZH is: in alles wat wij samen doen, staat de cliënt centraal. Het dossier is van de cliënt. WZH redeneert met de planning en inzet van de zorg vanuit de wensen van de klant. Wonen en zorg zijn gescheiden, waarbij WZH ook het wonen kan verzorgen als de cliënt dit niet meer zelfstandig kan.

Hoe brengt WZH visie en missie in praktijk?

Het welzijn van mensen is voor WZH afhankelijk van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. De kernpropositie ’Mijn leefstijl!’ geven we vorm door:

Kleinschalig wonen
WZH is van mening dat het voortzetten van het leven zoals cliënten dat gewend waren, het beste te realiseren is binnen kleinschaligheid. Het gaat hier om kleinschaligheid in grootschalig verband, waarbij gesegmenteerd wordt op basis van leefstijlen.

Multidisciplinaire zorg
Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt enerzijds bepaald door de kwaliteit van de individuele zorgverlener, anderzijds door de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en behandelaren. Er is zowel op de samenwerking als op de individuele kwaliteiten van de medewerker gestuurd. Onderdeel van deze zorgvorm is de professionele ontzuiling van zorg en facilitaire werkzaamheden.

Bezielende omgeving
De woonzorgcentra, het interieur en de sociale context van vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en een gevoel van welbevinden. Uitgangspunt is dat de cliënt zich qua woonomstandigheden thuis kan voelen. Interactie en participatie met de samenleving, familie en vrienden moet voor cliënten mogelijk blijven. Mantelzorgers worden nadrukkelijk uitgenodigd in zorg- en dienstverlening te participeren.