Netwerk in beweging

7 november 2016

In het magazine TranS vertelt Petra Meijer, teamleider van Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentrum WZH Prinsenhof, over het ondersteunen van cliënten bij een gezonde en actieve leefstijl.

Samen voor een gezonde leefstijl

WZH vindt het belangrijk dat bewoners en cliënten ondersteund worden in een gezonde en actieve leefstijl. Petra Meijer, teamleider van het Dagactiviteiten- en Ontmoetingcentrum van WZH Prinsenhof, onderschrijft deze visie en benadrukt het belang hierbij het netwerk rondom de cliënten actief te betrekken.

Gezonde leefstijl

“We zouden graag zien dat de aandacht voor een gezonde leefstijl, zoveel mogelijk wordt doorgetrokken naar thuis. Maar dat is nog wel een ‘ding’."

“Een gezonde leefstijl; iedereen heeft het erover. Wij merken dat de belangrijkste thema’s waarbij wij onze cliënten kunnen ondersteunen zijn: gezonde voeding, voldoende beweging en buitenlucht. Ouderen kunnen hierdoor gezonder en langer zelfstandig wonen, maken onderwijl leuke contacten en depressie steekt minder de kop op. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen.”

Ken je cliënt

“Wanneer ouderen bij ons binnenkomen dan vullen we samen de ‘zelfredzaamheidsradar’ in. Daarin komen ook veel vragen rondom een gezonde leefstijl aan bod, maar de kunst is om door te vragen. Het zit ‘m in de details.

De uitkomst bespreken we met de naasten, want de beleving van de cliënt kan heel anders zijn dan de werkelijkheid. Daarnaast is het zaak om ruggenspraak te houden met de thuiszorg en de gemeente, zodat de juiste ondersteuningsvraag boven (de keuken)tafel komt. Wanneer we in gesprek en in verbinding blijven, dan komen we pas echt verder.”

Het netwerk rondom de cliënt

“We zouden graag zien dat de aandacht voor een gezonde leefstijl, zoveel mogelijk wordt doorgetrokken naar thuis. Maar dat is nog wel een ‘ding’. Het persoonlijk netwerk van onze cliënten is vaak erg klein geworden. Dat maakt het lastig voldoende te blijven bewegen en gezond te eten op dagen dat men niet bij ons in het Dagactiviteitencentrum is. Daarom willen we het volledige netwerk van onze cliënt hierin actiever gaan betrekken. Dus niet alleen directe familie, maar ook de buurvrouw, een vriend of vriendin. We verwachten zo meer medestanders te vinden.”

Dagactiviteiten met behandeling

“We hebben goed contact met andere professionals in de zorg rondom cliënten van WZH, we werken zelfs in één dossier. Maar toch heerst er nog veel onbekendheid over wat we doen. Zelfs binnen WZH weet men niet altijd dat we naast een Dagactiviteitencentrum ook een Behandelcentrum hebben. We kunnen dus meer voor ouderen betekenen dan dagbesteding. In samenspraak met ons interne en externe netwerk proberen we hier meer bekendheid aan te geven.”

Dit artikel is gepubliceerd in TranS nr. 3, 2016:
https://transmuralezorg.nl/tijdschrift/2016/3/#11

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden