Goed voornemen: word mentor!

22 januari 2016

Eric van Tienhoven is mentor van Eva Latenstein-van Voorst bij WZH Waterhof. Dit doet hij op vrijwillige basis.

Twee jaar geleden kwam Eric via een advertentie in een regionale krant in aanraking met Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Vervolgens is Eric via de stichting bij WZH Waterhof terecht gekomen.

Stichting Mentorschap Haag en Rijn leidt vrijwilligers op tot mentor. Mentoren worden vervolgens door de stichting gekoppeld aan een cliënt. Dit gebeurt via verwijzing van een cliënt die geen wettelijk zorgvertegenwoordiger heeft, via een zorginstelling of via een casemanager. Een mentor treedt op als zorgvertegenwoordiger in situaties waarbij cliënten onder andere geen familie meer hebben of waarbij alle familiebanden verbroken zijn.

Voor wie?

Mentoren worden ingeschakeld als vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een psychiatrische stoornis, dementie of een verstandelijke beperking niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Maar het gaat ook regelmatig om nog thuiswonende mensen. Eric vertelt: “Veel van mijn collega mentoren werken met cliënten waar je niet meer goed een gesprek mee kunt hebben, omdat ze de wereld om zich heen niet meer begrijpen. Communiceren is dan wat moeilijker, maar de glimlach van zo’n cliënt levert heel veel vreugde op.”

Iets voor een ander betekenen

Eric vindt het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen en daarmee bij te dragen aan de maatschappij. Eric vertelt: “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen er alleen voor staan, die niemand meer hebben. Soms hebben ze nog wel familie, maar zijn de banden verbroken. De cliënt waarvoor ik het mentorschap uitoefen, heeft alleen nog maar familieleden op verre afstand wonen. Zo woont haar zus bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland.”

Mentor en vrijwilleger WZH Waterhof

Meer dan alleen mentor

Iedere mentor functioneert binnen de kaders zoals die door de Wet gesteld worden. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter om als belangenbehartiger op te treden namens de cliënt en beslissingen te nemen over de zorg wanneer de cliënt dat zelf niet kan. Op welke wijze een mentor invulling geeft aan zijn of haar taak, is afhankelijk van de relatie met de cliënt. Een mentor die verbonden is aan Mentorschap Haag en Rijn, komt minimaal één keer per veertien dagen op bezoek, maar veel mentoren bezoeken hun cliënt wekelijks. Eric vertelt: “Ik ga regelmatig bij Eva langs. Zij heeft dementie, maar is nog heel goed aanspreekbaar. We hebben daarom vaak mooie gesprekken over vroeger. Mentorschap is niet incidenteel. Je gaat een verbinding aan voor langere tijd. Daarom bouw je al snel een intensieve relatie met de ander op. Vaak dien je ook als vertrouwenspersoon voor je cliënt.” Eric heeft ook veel contact met de zus van Eva. Haar zus is erg blij met de begeleiding, ondersteuning en zorg van Eric.

Opleiding

Mentoren worden zorgvuldig opgeleid tot mentor door Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Daarnaast kunnen mentoren altijd bij de stichting terecht met vragen of om informatie in te winnen. Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met bepaalde familiekwesties of ethische kwesties.

Regio-ondersteuner

Eric werkt vanuit de stichting ook als regio-ondersteuner. Hij vertelt: “Ik ondersteun een twaalftal collega mentoren die cliënten met dementie vertegenwoordigen. Ook ondersteun ik daar waar nodig bij het rapporteren aan de rechtbank. Zo let ik er bijvoorbeeld op of de rapportage van goede kwaliteit is en of de rapportage volledig is. Ook help ik ze met het boven tafel krijgen van bepaalde informatie. Daarnaast organiseert Stichting Mentorschap Haag en Rijn tweemaal per jaar een terugkombijeenkomst waarin mentoren thema’s en cliëntsituaties kunnen bespreken om van elkaar te leren. Momenteel werken er bij Stichting Mentorschap Haag en Rijn twee vrijwilligers als regio-ondersteuner en we zijn nog op zoek naar collega’s die net als wij een vraagbaak willen zijn voor mentoren.”

Cliëntenraad

Door het mentorschap voor Eva, is Eric twee jaar geleden lid geworden van de Cliëntenraad van WZH Waterhof. Op deze manier kan hij niet alleen voor zijn eigen cliënt, maar ook voor andere cliënten van WZH Waterhof iets betekenen. Eric vertelt: “Het leuke aan mentor zijn bij WZH Waterhof is dat er veel open communicatie is. Met medewerkers op de afdeling heb ik veel contact, ook via e-mail.” Eric wordt goed betrokken bij de zorg voor Eva.

Alle facetten van de maatschappij

Eric is alleen voor Eva uit WZH Waterhof mentor. Sommige mentoren hebben echter meerdere cliënten in verschillende zorginstellingen. Eric vertelt: “Je vindt alle facetten van de maatschappij terug in het mentorschap. Dat houdt het uitdagend en interessant.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het mentorschap? Of wilt u zelf mentor worden? Neem dan contact op met Ellen Vos, coördinator regio Haaglanden, via telefoonnummer 06 15 07 02 34 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor de regio’s Delft, Westland en Oostland kunt u contact opnemen met Marian Keek via telefoonnummer 06 31 64 06 46 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht op de website www.mentorschaphaagenrijn.nl

Deel dit artikel

Onze woonzorgcentra
Inschrijven nieuwsbrief

© WoonZorgcentra Haaglanden