Ontevreden? Laat het ons weten

WZH vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in onze woonzorgcentra en tevreden bent over de zorg die u krijgt. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WZH Vliethof. Als dit het geval is, is het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Op deze manier kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Iedereen aan wie WZH zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon.

Meer over onze zorgvuldige en professionele klachtenafhandeling, leest u in de brochure Uw klacht bij WZH of op de pagina over de klachtenregeling van WZH.

Klachtenbemiddelaar WZH Vliethof

Ellen Zuidgeest
Telefoonnummer: 0638384677
E-mailadres: ezuidgeest@wzh.nl