Cliënttevredenheid

Bij WZH Vliethof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan.

Daarom gaan we met u in gesprek. Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

U kunt WZH Vliethof op de website van ZorgkaartNederland een waardering geven.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Vliethof - Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2021

WZH Het Anker - Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2020

Zorgkaart Nederland 2019 2020 1e helft 2021  
Waarderingscijfer 9,2 8,0 7,7  
Aanbevelingspercentage 100% 91% *  
Aantal waarderingen op basis van 1 waardering op basis van 44 waarderingen op basis van 36 waarderingen  

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen