Nieuwbouw Voorburg

Op deze pagina kunt u de laatste ontwikkelingen lezen over het nieuwe WZH Vliethof in Voorburg. Ook kunt u zich hier abonneren op het 'Bouwbulletin Nieuwbouw Voorburg'.

Heeft u vragen over de bouw van de WZH locatie in Voorburg of wilt u het bouwbulletin ontvangen: Servicepunt WZH Rustoord 070-7562100 of nieuwbouwvoorburg@wzh.nl.
Heeft u vragen over wonen in WZH Vliethof: Klantenservice WZH: 070-756 1600.

5 december 2016: overdracht bouwgrond

Op 5 december 2016 werd de grond waarop de nieuwe WZH locatie gebouwd wordt officieel door de Diaconie overgedragen aan WZH en WoonInvest. Na het tekenen van de notariële aktes zetten betrokken partijen symbolisch de schop in de grond om de start van de bouw te markeren.

Informatiebijeenkomsten 2017

Op 13 februari en 4 juli 2017 werden cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers van het huidige WZH Rustoord geïnformeerd over de op handen zijnde nieuwbouw. Bij 'downloads' kunt u de verslagen van deze informatiebijeenkomsten lezen.

Artist impression nieuwbouw Voorburg

Start bouw: september 2017

In de eerste week van september 2017 start de aannemer met het bouwrijp maken van de bouwgrond. Eerder werd verwacht dat de bouw medio 2017 van start zou gaan, maar door benodigde herziening van bouwtekeningen en de korte periode voor de bouwvak, is besloten om in september van start te gaan. Na het slaan van de eerste paal zal de bouw 18 tot 24 maanden duren. Volg de bouw via www.wooninvest.nl/projecten/nieuwbouw.

De bouwplaats op 25 september 2017

Markering start bouw

Mede namens cliënten en mantelzorgers, hing een aantal vrijwilligers en medewerkers van het tijdelijke WZH Rustoord op 25 september een bouwdoek op aan de hekken van de bouwplaats. Hiermee markeren zij de start van de bouw. Tijdens de bouw werken woningcorporatie WoonInvest en WZH intensief samen.

V.l.n.r: Margreet van Boven, Annemieke Walraven, Annemarie Baas-Braun en Greet Botterman hangen doeken aan de bouwhekken.

Nieuwe naam: WZH Vliethof

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt geen verzorgingshuis zoals het oude Rustoord, maar een verpleeghuis voor mensen met dementie. Daarom wordt afscheid genomen van de naam 'Rustoord'. Een nieuwe locatie met een andere doelgroep vraagt om een nieuwe naam. De naam van de nieuwe WZH locatie is 29 maart bekend gemaakt: WZH Vliethof.