Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad van WZH Rustoord is als volgt samengesteld:

Extern voorzitter
Mevr. M (Mireille) van Zijl- van Leeuwen

Namens afdeling De Herenstraat (1e etage):
Dhr. J.W. (Jan) Verhoef
Mevr. S. (Sandra) van Appeldoorn
Dhr. J.H. (Hans) Verbeek

Namens afdeling De Molenstraat (2e etage):
Mevr. A. (Anneke) Verburg

Namens de 3e etage:
Dhr. R. (Rob) van Roosendaal
Dhr. F. (Frank) Voermans

Ondersteuning Cliëntenraad
Mevr. M.G. (Marjolein) Wijnants

De cliëntenraad is te bereiken via e-mailadres ClientenraadRO@wzh.nl of via het Servicepunt van WZH Rustoord. Bij het Servicepunt hangt een ideeënbus waar vragen/ideeën kunnen worden achter gelaten. We staan altijd open voor goede ideeën/suggesties. Als u lid wilt worden van de Cliëntenraad, neem dan contact op met een van de leden van de Cliëntenraad of met het Servicepunt van WZH Rustoord via het algemene telefoonnummer 070-756 2100.