Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad van WZH Rustoord is als volgt samengesteld:

Extern voorzitter
Mevr. M (Mireille) van Zijl- van Leeuwen

Namens afdeling De Herenstraat (1e etage):
Dhr. J.W. (Jan) Verhoef

Namens afdeling De Molenstraat (2e etage):
Vacature

Namens de 3e en 4e etage:
Dhr. F.A.A. (Frans) Schoevaars
Mw. W.M. (Wilma) Keus
Dhr. R. (Rob) van Roosendaal
Mw. S. (Mecla) Yilmaz
Dhr. F. (Frank) Voermans

Ondersteuning Cliëntenraad
Mw. M.G. (Marjolein) Wijnants

Als u lid wilt worden van de Cliëntenraad, neem dan contact op met de Cliëntenraad via het algemene telefoonnummer van WZH Rustoord 070-756 2100.