Cliënttevredenheid

Bij WZH Prinsenhof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Prinsenhof een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Zilveren Keurmerk voor WZH Prinsenhof

WZH Prinsenhof heeft het Zilveren keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen, hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Regelmatig gaan wij met u in gesprek over onze zorg. Georganiseerd, tijdens familiebijeenkomsten, maar ook gewoon tussen de bedrijven door in de wandelgangen.

Minimaal één keer per twee jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in WZH Prinsenhof. Dit wordt de CQ-index genoemd. Hiermee meten we hoe onze cliënten de zorg ervaren. Ook worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van beide metingen maken we verbeterplannen. Beide metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Zo beoordelen onze cliënten (somatiek) WZH Prinsenhof - CQ index 2015
Zo beoordelen de vertegenwoordigers van cliënten (PG) WZH Prinsenhof - CQ index 2015

In deze mate bevelen onze cliënten en vertegenwoordigers van cliënten WZH Prinsenhof aan - Net Promotor Score 2015