Cliënttevredenheid

Bij WZH Oosterheem gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Oosterheem een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Ga naar ZorgkaartNederland

PREZO Gouden Keurmerk

WZH Oosterheem heeft het Gouden keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Regelmatig gaan wij met u in gesprek over onze zorg. Georganiseerd, tijdens familiebijeenkomsten, maar ook gewoon tussen de bedrijven door in de wandelgangen. Wij willen u ook uitnodigen om bij complimenten, ongenoegen en tips ons dit te laten weten via een e-mail of telefoontje naar het Servicepunt. 

Minimaal één keer per twee jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in WZH Oosterheem. Dit wordt de CQ-index genoemd. Hiermee meten we hoe onze cliënten de zorg ervaren. Ook worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. 

Zo beoordelen onze cliënten (somatiek) WZH Oosterheem -
CQ index 2015
Zo beoordelen vertegenwoordigers van cliënten (PG) WZH Oosterheem - CQ index 2015

In deze mate bevelen onze cliënten en vertegenwoordigers van cliënten WZH Oosterheem aan - Net Promotor Score 2015