Cliënttevredenheid

Bij WZH Nieuw Berkendael gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek. 

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Nieuw Berkendael een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Ga naar ZorgkaartNederland

Gouden Keurmerk voor WZH Nieuw Berkendael

WZH Nieuw Berkendael heeft het Gouden keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Nieuw Berkendael - Overzicht Zorgkaart Nederland 2017 t/m 2021

Zorgkaart Nederland 2018 2019 2020 1e helft 2021
Waarderingscijfer 7,2 7,2 7,5 7,3
Aanbevelingspercentage 85% 82% 85% *
Aantal waarderingen op basis van 47 waarderingen op basis van 72 waarderingen op basis van 27 waarderingen op basis van 39 waarderingen
* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.