Cliënttevredenheid

Iedere twee jaar vraagt WZH haar bewoners of hun vertegenwoordigers naar hun ervaringen met de zorg van WHZ Carel van den Oever.

WZH wil weten wat zij belangrijk vinden, wat ze missen, welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. Met de resultaten uit dit klanttevredenheidsonderzoek kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bewoners.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Dit gebeurde voorheen middels de CQ-index (1x per twee jaar) . Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Carel van den Oever - Overzicht Zorgkaart Nederland 2016 t/m 2019

Zorgkaart Nederland 2016 2017 2018 2019
Waarderingscijfer 7,1 7,1 7,9 7,7
Aanbevelingspercentage 74% 67% 91% 81%
Aantal waarderingen op basis van 27 waarderingen op basis van 3 waarderingen op basis van 11 waarderingen op basis van 68 waarderingen

Ontevreden? Laat het ons weten

WZH vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in onze woonzorgcentra en tevreden bent over de zorg die u krijgt. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WZH Carel van den Oever . Als dit het geval is, is het belangrijk dat u uw klacht bespreekbaar maakt. Op deze manier kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Iedereen aan wie WZH zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon.

Meer over onze zorgvuldige en professionele klachtenafhandeling, leest u in de brochure Uw klacht bij WZH of op de pagina over de klachtenregeling van WZH.

Klachtenbemiddelaar WZH Carel van den Oever

Willemien Hoogvliet
Telefoonnummer: 06-14862154
​E-mailadres: whoogvliet@wzh.nl