Stichting Vrienden van WZH De Sonneruyter

Stichting Vrienden van WZH De Sonneruyter zet zich in voor een fijn woonleefklimaat voor de cliënten van het woonzorgcentrum. De giften die de stichting ontvangt worden geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen die bijdragen aan het bovenstaand doel.

Middelen

  • Oprichtingskapitaal
  • Giften, donaties en legaten
  • Activiteiten georganiseerd door Stichting Vrienden van WZH De Sonneruyter zoals de jaarlijkse rommelmarkt en de maandelijkse bingo

In verband met nieuwbouw van WZH De Sonneruyter zullen er in de komende jaren minder activiteiten plaatsvinden.

Geschonken voorzieningen in 2012

  • Computers voor het internetcafe
  • Boeken voor de bibliotheek
  • Bomen in de tuin

Bestuur

Stichting Vrienden van WZH De Sonneruyter bestaat uit de volgende leden:

Alle functies binnen de stichting worden op vrijwilige basis ingevuld.

Contactgegevens

Sonnenburghlaan 2
2275 AR Voorburg
KvK-nummer: 41156415
Fiscaalnummer: 8160 70 040
Bank ING: 62 55 550