Specialistische zorg

Zoekt u een warm, gezellig woonzorgcentrum waar professionele zorg en mooi wonen samenkomen? De kleinschalige woonvorm van WZH Rustoord biedt herkenning, houvast, veiligheid en vertrouwdheid voor mensen met een (lichte) vorm van dementie.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Kleinschalig wonen met dementie
  • Tijdelijk wonen met zorg en behandeling voor ouderen met een somatische zorgvraag, in afwachting van definitieve plaatsing bij een WLZ-instelling (overbruggingszorg)
  • Kortdurend verblijf op basis van een eerstelijns indicatie

Contact en informatie
Wilt u meer informatie over de zorg van WZH Rustoord of wilt u een rondleiding? Bel onze klantenservice: 070-7561600 of vul het contactformulier in. U bent ook van harte welkom bij onze inloopavond.

Uitgebreid activiteitenprogramma

Gezellig samen schilderen, bewegen, zingen of gewoon een kopje koffie drinken; het kan allemaal in WZH Rustoord. Wekelijks vinden vele activiteiten plaats onder leiding van een activiteitenbegeleider, met de ondersteuning van vrijwilligers. We zijn benieuwd naar uw interesses, belangstelling en hobby's. Samen kijken we welke activiteiten daarop aansluiten. Kijk hier voor het activiteitenprogramma; u bent van harte welkom om deel te nemen!

Realisatie WZH Vliethof

In Voorburg wordt, op de plek van het vroegeren WZH Rustoord, de nieuwe woonzorglocatie WZH Vliethof gerealiseerd. WZH Vliethof biedt een thuis aan ongeveer 90 ouderen met dementie. Medio 2019 wordt WZH Vliethof in gebruik genomen. Woningcorporatie WoonInvest verbouwt het pand tot huurappartementen voor zelfstandig wonende ouderen.