WZH Nieuw Berkendael

Burg. Waldeckstraat 80, 2552 TX Den Haag
print deze pagina

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), neurologische aandoeningen en bewustzijnsstoornissen na coma. Bij ons vindt u een plek waar u zichzelf kunt zijn en waar u zich thuis kunt voelen.

In WZH Nieuw Berkendael revalideren en wonen met name jonge mensen, in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Komt u op jonge leeftijd bij ons wonen, dan is het mogelijk om bij ons te blijven wonen wanneer u ouder bent.

Samen op zoek naar een zinvol bestaan

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) betekent dat er abrupt of sluipenderwijs een einde gekomen is aan het leven dat u gewend was. Samen met u, uw familie, kinderen en/of de partner zoeken we naar de mogelijkheden om een zinvol bestaan op te bouwen. Daarbij kijken we naar wat nog wel kan. We gaan op zoek naar een nieuwe manier van leven, maar wel een leven dat bij u past.

Een actief leven

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in WZH Nieuw Berkendael woont, een zinvol leven kan leiden. WZH Nieuw Berkendael beschikt over een dagactiviteitencentrum met een uitgebreid activiteitenaanbod. U heeft een ruime keuze uit ons activteitenaanbod om tot een persoonlijk dagprogramma en een actief leven en zinvolle dagbesteding te komen. Dit kan variëren van creatieve tot werkgerelateerde activiteiten.

Naast de zorg en begeleiding van mensen met NAH, is WZH Nieuw Berkendael gespecialiseerd in revaliderenn en wonen voor mensen na coma, met niet-responsief waaksyndroom en laagbewuste toestand. Bij het aanbieden van zorg en begeleiding houden we rekening met de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.

WZH is samenwerkingspartner in EENnacoma

WZH is onderdeel van het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel. In 2015 is de start gemaakt met de ontwikkeling van een netwerk van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor mensen met ernstig hersenletsel. Op 14 oktober 2016 is EENnacoma officieel opgericht. EENnacoma is een samenwerkingsverband van instellingen die zorg leveren aan patiënten met ernstig NAH en de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Tot medio 2019 werd het netwerk ondersteund door Vilans, daarna door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Doel is om gezamenlijk te werken aan verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau.

Bekijk hier de wegwijzer voor mensen met een langdurig bewustzijnsstoornis.