Skip to main content

WZH Nieuw Berkendael

Wetenschappelijk onderzoek (WOC)

WZH is aangesloten bij het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel, afgekort: EENnacoma

EENnacoma is een netwerk van instellingen die zich bezighoudt met de zorg voor mensen met ernstig hersenletsel. Naast zorginstellingen zijn ook de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen aangesloten bij EENnacoma. 

Zorg verdiepen en verbeteren
Het doel van het netwerk is om gezamenlijk de zorg te verdiepen en verbeteren, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. Sinds de start van EENnacoma in 2016 zijn belangrijke stappen gezet ten aanzien van afstemming van de cliëntenstroom, samenwerking, onderzoek en kennisdeling. 

WZH Nieuw Berkendael participeert binnen het expertisenetwerk in wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Kenniscentrum is een onderzoeksagenda LBS opgesteld. 

Kennis direct implementeren
Dankzij de verbinding met EENnacoma kan opgedane kennis direct in het netwerk worden geïmplementeerd. Implementatiecoaches vormen de verbinding van onderzoek en praktijk, als spil van de samenwerking tussen het kenniscentrum en instellingen. Zij halen ook nieuwe kennisvragen op uit de praktijk. In 2025 zijn de eerste uitkomsten van de lopende onderzoeksagenda gereed voor implementatie in praktijk. Lees meer over EENnacoma en de publicaties en bekijk de projecten.

Meer informatie over EENnacoma
Speciaal voor familie en/of naasten heeft Eennacoma een ontwikkelagenda gemaakt.  
Meer informatie over het mobiele expertteam Langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS)
Meer informatie over WZH wetenschappelijk onderzoek (WOC).