Skip to main content

Pilot leefstijlmonitoring

WZH Thuiszorg is continu bezig met het verbeteren van de zorg en begeleiding aan ouderen die zelfstandig wonen. Eén van de nieuwste ontwikkelingen binnen de thuiszorg is leefstijlmonitoring. Om te onderzoeken of leefstijlmonitoring een toegevoegde waarde kan zijn voor de thuiszorgcliënten van WZH stelt de organisatie leefstijlmonitoring een jaar gratis beschikbaar als proef en kunnen alle thuiszorgcliënten hier gebruik van maken.

WZH startte de eerste proef leefstijlmonitoring bij thuiszorgcliënten wonend in Leidschendam en in Voorburg. Inmiddels breidt WZH het werkgebied uit en kunnen alle cliënten die gebruik maken van WZH Thuiszorg deelnemen aan deze proef.

Wij hopen dat onderstaande informatie u en uw mantelzorger interesseert en u deel wilt nemen aan deze proef.

Wat is leefstijlmonitoring?

Door het plaatsen van een aantal bewegingssensoren (dit zijn dus géén camera’s) in uw woning kan uw dagelijkse routine op afstand worden gevolgd. Het systeem geeft een signaal aan uw mantelzorger wanneer er iets afwijkt van uw gebruikelijke patroon. Ziet uw mantelzorger bijvoorbeeld op de app dat er al de hele ochtend geen beweging in huis is of dat er juist ’s nachts veel beweging is geweest (omdat u veel wakker bent geweest en u door uw huis heeft gelopen), dan wordt dat duidelijk gemaakt via het systeem.

Het onderzoekbureau van Vilans heeft al onderzoek gedaan naar het systeem. Op www.vilans.nl of https://www.domoticawonenzorg.nl/leefstijlmonitoring-sensara.html, kunt u meer informatie vinden over de onderzoeken en de voordelen van leefstijlmonitoring. De monitoring kan ook ingezet worden zonder dat de mantelzorger betrokken is. De zorgregisseur zal dan alleen de trends en patronen analyseren.

Waarom leefstijlmonitoring?

Naast het feit dat leefstijlmonitoring voor u en uw mantelzorger prettig kan zijn, wil WZH ook graag onderzoeken of door middel van leefstijlmonitoring een beter inzicht verkregen kan worden in hoe het met u gaat en of wij u (preventief) betere zorg kunnen bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van hulpmiddelen, uitbreiding van zorg of contact met uw huisarts.

Het leefstijlmonitoring systeem

De aanbieder van het leefstijlmonitoring systeem is Sensara. Het Sensara HomeCare systeem is ontstaan na 15 jaar TNO-onderzoek. U kunt ook op de website van Sensara een kijkje nemen, hier vindt u nuttig informatiemateriaal: www.sensara.eu

Deelnemen aan de proef kost u niets

De proef die WZH met het systeem voor leefstijlmonitoring uitvoert, duurt tot juni 2021. Omdat WZH het belangrijk vindt te onderzoeken of leefstijlmonitoring voor u, uw omgeving en onze zorgverlening van toegevoegde waarde kan zijn, kunt u het eerste jaar kosteloos meedoen. Tussentijds en aan het einde van deze periode evalueert de zorgregisseur het systeem met u door met u en uw mantelzorger uw ervaringen te bespreken.

Na het proefjaar kunt u het abonnement op Sensara HomeCare eventueel op eigen kosten voortzetten. U kunt tijdens de proefperiode en daarna op elk moment stoppen met uw deelname, mocht u dit wensen.

Privacy

WZH en Sensara vinden uw privacy belangrijk. Het Sensara-systeem voldoet dan ook aan de Europese regelgeving. Als gebruiker bepaalt u zelf wie inzicht heeft in uw gegevens. Als u deelneemt geeft u toestemming aan de zorgregisseur/casemanager om de verzamelde data te analyseren en deel te nemen aan het onderzoek. U kunt op ieder moment uw deelname stopzetten, als u dat wenst.

Aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in de lifestylemonitoring kunt u dit aangeven bij de vaste thuiszorgmedewerker die bij u thuis komt. Hij of zij kan u verdere uitleg geven en u begeleiden in de aanvraag. Voor het installeren en gebruik hebben wij uw instemming nodig.

Vervolgens neemt een medewerker van Sensara binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u, of indien gewenst met uw mantelzorger, op om een datum af te spreken voor de installatie. U kunt bij uw thuiszorgmedewerker altijd gerust uw vragen stellen.