print deze pagina

Cliënttevredenheid

Bij thuiszorg van WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Thuiszorg in Den Haag en Leidschendam-Voorburg een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

Ga naar ZorgkaartNederland

Gouden Keurmerk

WZH Thuiszorg heeft het Gouden keurmerk in de zorg. Dit keurmerk geldt voor alle extramurale zorgproducten die cliënten van ons in de wijk ontvangen. Om onze goede kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO, met als uitgangspunt de landelijke Normen voor Goede Zorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal. 

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Regelmatig gaan wij met u in gesprek over de zorg en ondersteuning die wij u bieden. Daarnaast wordt minimaal één keer per twee jaar een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in WZH Thuiszorg. Dit wordt de CQ-index genoemd. Hiermee meten we hoe onze cliënten de zorg ervaren. Mocht u het hele rapport willen inzien, dan kunt u dat opvragen bij het WZH Stafbureau via het telefoonnummer 070 756 11 00.
Minimaal één keer per jaar worden de zorginhoudelijke indicatoren getoetst. Op basis van de resultaten van beide metingen worden verbeterplannen opgesteld. Beide metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwalitiet van de geboden zorg.

Zo beoordelen onze cliënten WZH Thuiszorg - CQ index 2015
In deze mate bevelen cliënten WZH Thuiszorg aan - Net Promotor Score 2015