print deze pagina

Veelgestelde Covid-19 vragen

Januari 2021

Het aantal besmettingen is nog steeds hoog. Landelijk zijn de maatregelen strict. Ook regionaal zijn er redenen om extra alert en waakzaam te zijn. De ontwikkelingen rondom het coronavirus worden bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) goed in de gaten gehouden. WZH volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM, de GGD en Verenso.

Het coronavirus raakt ons allemaal. De maatregelen beperken ons in ons dagelijks leven en in het werk. Als WZH vinden we het van belang om het gesprek met onze medewerkers en cliënten aan te gaan over het vaccineren tegen dit virus. De keuze voor vaccinatie is een keuze die iedereen voor zichzelf dient te maken.

Wij hopen met het onderstaande ´vragen en antwoorden overzicht´ dat hiermee de meeste van uw vragen worden beantwoord. Wij willen u vragen om het onderstaande overzicht te raadplegen alvorens u de WZH-locatie belt of bezoekt. Zo helpt ù ons om het voor onze (zorg)medewerkers mogelijk te maken zich primair te kunnen richten op de zorg van de bewoners!

Onderwerpen

Vaccinatie

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren.

Bronnen:

Wanneer start het vaccineren?

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft inmiddels twee vaccins tegen COVID-19, van fabrikanten Pfizer/BioNTech en Moderna, goedgekeurd. De bewoners worden met het Pfizer/BioNTech-vaccin gevaccineerd. Dit is het zelfde vaccin als waarmee de medewerkers van WZH worden gevaccineerd. Dit is gestart vanaf 11 januari jl.

Wie worden als eerste gevaccineerd?

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen komen als eerste aan de beurt voor een corona-vaccinatie. Ook mensen die in de acute zorg werken, worden gevaccineerd tegen COVID-19. Dit zijn de verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, corona-afdeling en ambulancepersoneel. Vervolgens medewerkers uit de gehandicaptenzorg, gevolgd door medewerkers in de thuiszorg en de GGZ. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit gevaccineerd worden. Ook als je COVID-19 hebt gehad, word je gevraagd je te laten vaccineren. Op het moment dat u of uw naaste aan de beurt is voor een vaccinatie wordt u daarover geïnformeerd.

Klik HIER voor een overzicht van de door de overheid gemaakte vaccinatiestrategie die op de website van de Rijksoverheid.nl is gepubliceerd.  

Bron:

Tijdlijn:

Zorgmedewerkers worden als eerste gevaccineerd. Wie vallen daaronder?

Alle medewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. De andere medewerkers van WZH worden op een later moment uitgenodigd.

Komen mantelzorgers en vrijwilligers nu ook al in aanmerking voor een vaccin?

Nee, zoals beschreven in de door de overheid opgestelde vaccinatiestrategie komen mantelzorgers en vrijwilligers niet als eerste in aanmerking voor een vaccin tegen COVID-19.

Hoe werkt het vaccineren?

Medewerkers van WZH krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Er zijn twee vaccinaties per persoon nodig. Tussen de eerste en tweede prik zit 21 dagen. Voor het vaccineren van zorgmedewerkers worden verschillende GGD-locaties opengesteld. Medewerkers hebben een uitnodiging ontvangen voor het maken van een afspraak

Bewoners en cliënten van WZH, die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van een WZH arts krijgen ook een vaccinatie aangeboden. Ook hier zijn twee prikken per persoon nodig, met een tussenpose van 21 dagen. Zij worden in hun eigen woonomgeving door medewerkers van WZH gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van een arts van WZH. Voor bewoners en cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen worden nog nadere afspraken gemaakt over hoe het vaccineren gaat plaats vinden.

U en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger wordt (schriftelijk) geïnformeerd over de wijze van vaccineren bij WZH.

In de onderstaande infographic is het vaccinatie proces op duidelijke wijze beschreven.

Infographic Praatplaat “Prik tegen corona

Vaccineren is altijd vrijwillig.

De vaccinatie is voor iedereen vrijwillig. Ieder maakt hierin een eigen keus. Dat betekent dat de vrije keuze van medewerkers om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt. Ook na het vaccineren blijven medewerkers werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook is het voor bezoek nog steeds noodzakelijk om (minimaal) een mondkapje, type IIR te dragen.

Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) na vaccinatie nog nodig ?

Het gebruik van PBM blijft vooralsnog nodig, dit op basis van de gestelde richtlijnen van het RIVM.

Waarom wordt het zorgpersoneel eerst gevaccineerd (en niet de ouderen)?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de website www.rijksoverheid.nl en www.coronavaccinatie.nl.

Is het BioNTech/Pfizer-vaccin veilig?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Voor een uitgebreider antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de website www.rijksoverheid.nl en www.coronavaccinatie.nl.

Weten we iets over bijwerkingen?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de website www.rijksoverheid.nl en www.coronavaccinatie.nl.

Moet iemand die gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft in quarantaine?

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich na vijf dagen laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het quarantainebeleid mogelijk aangepast.

Moet er betaald worden voor een vaccinatie tegen het coronavirus?

De vaccinatie tegen het coronavirus wordt gratis verstrekt.

Mijn familielid heeft al corona gehad; moet hij/zij zich dan ook laten vaccineren?

De Gezondheidsraad adviseert aan mensen die corona hebben gehad zich ook te laten vaccineren.

Moet een gevaccineerde bewoner verpleegd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen?

WZH hanteert de RIVM richtlijnen, voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen in de zorg- en dienstverlening. Dat betekent dat er persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt tot de overheid aangeeft dat dit niet meer hoeft.

Hoe lang werkt het vaccin?

Hoe lang de vaccins bescherming bieden is momenteel nog onduidelijk.

Waar is de corona vaccinatiestrategie van de overheid terug te vinden?

Expertvideo’s

In deze video’s van het RIVM geeft hoogleraar Vaccinologie Cécile van Els antwoord op vier veelgestelde vragen.

Hoe werkt de vaccinatie?
Hoe werkt een RNA-vaccin?
Is het corona-vaccin veilig?
Hoe effectief zijn de vaccins?

Vragen over beleid en communicatie

Wat is het beleid van WZH inzake Corona en hoe worden wij geïnformeerd?

WZH volgt nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM en neemt alle adviezen en hygiënemaatregelen in acht. Via deze speciale pagina op onze website houden wij u op de hoogte van ons beleid. We houden onze thuiswonende cliënten en bewoners van onze locaties indien nodig ook op de hoogte via brieven, die via de locaties worden verspreid. Ook de medewerkers die bij uw naaste langs komen zijn goed geïnformeerd. In geval van (een verdenking van) een besmetting met het coronavirus, brengen wij direct de eerste contactpersoon van de cliënt op de hoogte.

Hoe blijven wij op de hoogte van het welbevinden van onze naasten?

Over de gezondheid van uw naaste wordt de eerste contactpersoon zo vaak als nodig is door de zorgmedewerkers op de hoogte gehouden. Indien er bij uw naaste veranderingen zijn in de gezondheid, hoort u dat uiteraard zo snel mogelijk. Uiteraard kunt u altijd bij de zorgmedewerkers terecht als u vragen heeft. Wij vragen u dan telefonisch contact op te nemen en dit liever niet te doen op het moment dat u op bezoek bent.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Op de website van WZH worden mantelzorgers geïnformeerd of een afdeling kan worden bezocht. Informatie over besmettingsontwikkelingen of vermoedens van besmettingen worden via een brief per e-mail gecommuniceerd. Over de gezondheid van uw naaste wordt de eerste contactpersoon op de hoogte gehouden door de zorgmedewerkers.

Wat is het testbeleid voor WZH medewerkers?

Er is een landelijk testbeleid voor medewerkers in de zorg. Elke zorgmedewerker met klachten die passen bij het coronavirus moet zich laten testen.

Hoe worden medewerkers en cliënten beschermd?

Medewerkers maken (preventief) gebruik van een mondmasker. Indien er sprake is van een (mogelijke) besmetting worden de persoonlijke beschermingsmiddelen verder uitgebreid.

Is het team van geestelijk verzorgers binnen WZH ook bereikbaar voor familie en mantelzorgers?

Onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen kunnen het bestaan op de kop zetten. Het team van geestelijk verzorgers van WZH is er aan gewend om met vragen omtrent levensveranderingen om te gaan. Binnen WZH zijn zij een luisterend oor voor cliënten als ook voor medewerkers, en zo nodig ook voor familie en mantelzorgers. Voor de contactgegevens van het team van geestelijk verzorgers kunt u contact opnemen met uw eerste contactpersoon.

Vragen over onze woonzorgcentra

Neemt WZH nieuwe cliënten op?

De opname van nieuwe cliënten verloopt via reguliere WZH-afdelingen. Voor specifieke vragen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de afdeling klantenservice op het telefoonnummer 070-7561600.

Kan ik op bezoek komen?

Algemeen geldt dat we bewegingen en/of contactmomenten in een locatie bij een besmetting tot een minimum willen beperken. Uiteraard vindt WZH het belangrijk dat bewoners en hun naasten in contact met elkaar kunnen blijven. Dit kan onder andere middels (beeld)bellen. Daarnaast wordt in het kader van het welzijn in beperkte mate bezoek in de locatie toegestaan. Dat betekent dat als er geen besmetting is op een afdeling of woongroep er per dag maximaal één bezoekmoment met maximaal 2 bezoekers per dag ongeacht de leeftijd is toegestaan.

Op deze pagina van onze website leest u meer over de regelingen voor het bezoek aan een besmette bewoner, een in quarantaine gestelde bewoner en de bezoekvoorwaarden voor een cliënt in de terminale fase.

Voor elk bezoek geldt:  houd 1,5 meter afstand en gebruik het mondkapje welke u ontvangt bij het servicepunt.

Algemene uitgangspunten t.a.v. bezoek zijn als volgt:

 • Familieleden / naasten die op vakantie zijn geweest naar een land en/of regio (ook binnen Nederland) met reisadvies rood of oranje worden moeten gedurende een periode van 10 dagen in quarantaine periode en mogen gedurende die periode géén bezoek brengen aan onze zorglocaties; 
 • De 1,5 meter moet gewaarborgd worden;
 • Het bezoek vindt uitsluitend plaats op het appartement of de daartoe aangewezen ruimte;
 • Het restaurant is gesloten voor bezoek;
 • U kunt gebruik blijven maken van de koffie corner, echter alleen om iets te halen;
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door bezoekers is verplicht;
 • Voorafgaand aan uw bezoek dient u handhygiëne toe te passen en dient u zich te registeren.

Er wordt naast de hierboven benoemde bezoekregeling ook een dringend beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid. Het gaat immers niet alleen om iemands individuele gezondheid, maar onze cliënten en medewerkers leven en werken samen op een afdeling/woongroep. Laten we elkaar proberen zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus.

Zijn (huis)dieren toegestaan op onze locaties?

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. Op dit moment is deze kans veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten. We volgen in deze de richtlijnen van het RIVM.

Geldt de bezoekregeling ook voor nieuwe cliënten die pas zijn opgenomen?

Ja, de bezoekregeling geldt ook voor nieuwe cliënten.

Mag mijn naaste naar buiten?

Alle bewoners die niet in quarantaine of isolatie verblijven mogen naar buiten. De bewoners van onze woonzorglocaties houden zich aan de maatregelen en dienen 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Bewoners mogen op basis van de bovengenoemde voorwaarde naar buiten tenzij er voor u/uw naaste specifieke afspraken zijn gemaakt.

Mogen cliënten met familie mee naar huis?

Ja, alle bewoners die niet in quarantaine of isolatie verblijven mogen mee naar huis, tenzij er voor u/uw naaste specifieke afspraken zijn gemaakt. Gedurende het bezoek wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. Wanneer de afstand niet geborgd kan worden, dient preventief gebruik te worden gemaakt van een mondkapje. De bewoner en de verwante bij wie hij of zij op bezoek gaat wordt geadviseerd om het bezoek buiten of in een goed geventileerde ruimte te laten plaatsvinden.

Kunnen bewoners de locatie verlaten om aanwezig te zijn bij het afscheid van dierbaren?

Dit is altijd maatwerk op basis van persoonlijke omstandigheden. We hebben hiervoor een aantal regels opgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon.

Is het ontvangen van post toegestaan?

Volgens het RIVM is het risico van besmetting via post en pakketten heel klein. Gezien het beperkte risico en het feit dat post in deze tijd sterk gewaardeerd wordt, is het ontvangen van post toegestaan. Wel geven wij onze medewerkers de instructie, zoals door het RIVM afgegeven:

 • Regelmatig handen wassen.
 • Niet het gezicht aanraken na ontvangst, maar eerst handen wassen.

Mijn naaste is overleden. Hoe gaat het met leeghalen van het appartement?

Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon om dit te bespreken.

Zijn de restaurants van de woon- en zorgcentra open voor bezoekers?

De restaurants zijn gesloten voor bezoek. Het bezoek vindt uitsluitend plaats op het appartement of de daartoe aangewezen ruimte. U kunt gebruik blijven maken van de koffie corner, echter alleen om iets te halen.

Mogen aanvullende diensten zoals kapper en schoonheidsspecialist de reguliere bedrijfsvoering weer opstarten op WZH-locaties?

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen geldend voor contactberoepen is het vanaf 08-03-2021 toegestaan om deze weer uit te voeren, met uitzondering van de sekswerkers. Dit betekent onder andere dat de WZH kappers, pedicure en manicure weer behandelingen mogen geven in de WZH locaties. Hierbij geldt dat de WZH pedicure, manicure en kapper buiten de bezoekregeling vallen. Bezoek van andere contactberoep specialisten en/of eigen kapper, manicure en pedicure vallen binnen de bezoekregeling en gaat op basis van het huidige corona beleid wél af van het dagelijkse bezoek totaal van maximaal één bezoeker per dag. WZH wijkt hier bewust af van het landelijk beleid, omdat we met een kwetsbare groep te maken hebben.

Mogen behandelaren zoals ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist de reguliere bedrijfsvoering weer opstarten op WZH-locaties?

Cliëntbehandelingen door behandelaren kunnen plaatsvinden. Behandelingen door externe behandelaren mogen opgepakt worden op basis professioneel inzicht.

(Para)medische contactberoepen zijn wel toegestaan. Hoe zit dit met de pedicure?

Aangezien medische contactberoepen wel zijn toegestaan, geldt dat de pedicure de noodzakelijke voetverzorging mag blijven bieden.

Wat als een cliënt naar het ziekenhuis moet voor een behandeling?

Als de cliënten vanuit het ziekenhuis terugkomen naar de afdeling/woongroep, zal dit zodanig gebeuren dat het risico op (kruis)besmetting minimaal is. Tussen WZH en het ziekenhuis is er communicatie als er risico´s zijn op besmetting.

Zijn er nog uitstapjes voor bewoners?

Nee, op dit moment kunnen er geen uitstapjes meer georganiseerd worden.

Worden WZH-locaties extra schoongemaakt?

De medewerkers van de facilitaire dienstverlening en alle andere medewerkers hebben extra schoonmaakinstructies gekregen. Daarnaast wordt er extra tijd gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknoppen, deurkrukken, trapleuningen, kranen en liftknoppen.

Vragen Thuiszorg

Krijg ik nog thuiszorg? 

Jazeker! Wij verlenen we onze zorg zoals normaal. Mocht de situatie onverhoopt toch veranderen, dan kan het zo zijn dat we weer verschillende maatregelen in moeten zetten.

Word ik verzorgd door mijn eigen zorgmedewerker en op hetzelfde tijdstip als ik gewend ben?

We organiseren onze zorgverlening zoveel mogelijk met WZH-medewerkers. Echter, het kan op dit moment wel zo zijn dat u andere gezichten ziet en/of op andere tijden wordt geholpen. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent hoort u van onze medewerker die bij u de zorg verleent.

Ik ben besmet met het coronavirus, word ik nog geholpen?

Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook cliënten die besmet zijn met het coronavirus. Wanneer u besmet bent met het coronavirus hanteren wij de daarvoor geldende richtlijnen, waaronder het dragen van beschermende kleding.

Word ik niet besmet als zorgmedewerkers iemand verzorgen met Corona?

Het is goed om te weten dat wij alle voorzorgsmaatregelen treffen om onze zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Bij cliënten die besmet zijn met het coronavirus zal het zorgteam dan ook altijd met beschermende materialen werken. Deze beschermende maatregelen blijft het zorgteam gebruiken zolang dit volgens de richtlijnen voorgeschreven wordt.

Wat doet WZH als een klant mogelijk besmet is?

Als u corona-gerelateerde klachten heeft, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of het landelijke nummer van de GGD. Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek dat daarop volgt. Informeer uw zorgteam over de uitslag hiervan. De medewerkers van WZH Thuiszorg nemen dezelfde voorzorgmaatregelen bij een cliënt die verdacht wordt van een besmetting, als bij een cliënt bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Gebruik airconditioning en ventilatie

Kan er gebruik gemaakt worden van airconditioning binnen WZH locaties?

Ja, voor het koelen en ventileren van de ruimtes binnen WZH wordt er enkel in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden gebruik gemaakt van ventilatoren en mobiele airco´s. Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een mobiele airco in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting. Uit voorzorg wordt daarom geadviseerd om enkel mobiele airco’s te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. Wij letten er daarbij op dat de luchtstroom van de airco niet direct van de ene naar de andere persoon gaat. Verder ventileren wij de ruimtes met verse buitenlucht. Verse buitenlucht verdund namelijk de eventuele aanwezige hoeveelheid virusdeeltjes en verdrijft dit.

Vragen over het coronavirus

Heb ik corona?

Wellicht twijfelt u erover of u zelf corona heeft. Dan is het goed om op de website te kijken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier vindt u betrouwbare en actuele informatie. U kunt ook uw vragen stellen aan het RIVM. Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over:

Wat gebeurt er bij een positieve coronatest?

Als er bij u als mantelzorger een coronabesmetting wordt vastgesteld dient u in thuisisolatie te blijven totdat u klachtenvrij bent. Ook uw huisgenoten en nauwe contacten krijgen het dringende verzoek om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en te rapporteren over gezondheidsklachten.

Wat zijn de klachten bij het coronavirus?

De symptomen passend bij corona zijn:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • hoesten en/of
 • benauwdheid en/of
 • verhoging of koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Meestal zijn de klachten: verkoudheid, longklachten en/of koorts, vergelijkbaar met gewone griep. In het overgrote deel van de gevallen blijft het bij corona bij soortgelijke verschijnselen als bij een gewone griep. Maar let op: bij (kwetsbare) ouderen kunnen de klachten anders zijn, en zijn coronaverschijnselen daardoor moeilijker te herkennen.

Hoe lang duurt het na een besmetting totdat je ziek wordt?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van gemiddeld 2 tot 12 dagen.

Mondkapjes

Welk mondkapje moet ik wanneer precies dragen?

Zowel medewerkers, vrijwilligers als bezoekers dragen verplicht een mondneusmasker (type IIR) binnen alle WZH-locaties. Dit type mondneusmasker wordt door het servicepunt van iedere WZH-locatie uitgegeven.
Aan de bezoekers van besmette bewoners of van bewoners in kamerisolatie worden door de aanwezige zorgmedewerkers op de afdeling FFP2-maskers verstrekt. Dit masker wordt gedragen op de kamer van de bezochte bewoner in isolatie.

Mag ik zelfgemaakte mondkapje gebruiken?

Tijdens u bezoek aan de WZH-locaties bent u verplicht het type IIR mondneusmasker te gebruiken. Zelfgemaakte mondneusmaskers voldoen niet aan deze eisen.

Casemanagement dementie

Komt de casemanager dementie of NAH-coach nog langs?

Jazeker. De casemanager dementie of NAH-coach biedt bij voorkeur via beeldzorg of telefoon ondersteuning. Alleen noodzakelijke begeleiding zal in fysieke vorm worden gegeven. Dit wordt samen met u afgestemd.

Wijzigt er iets tijdens een contactmoment thuis?

Tijdens een contactmoment bij u thuis nemen we extra voorzorgsmaatregelen in acht.  Zo geven we geen hand bij binnenkomst en houden we minimaal 1,5 meter afstand en dient de casemanager of NAH-Coach een mondkapje te dragen. Voor onze medewerkers geldt geldt dat zij bij verkoudheid en/of hoesten en/of kortademigheid EN koorts (is >38 graden) thuis blijven. Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven. Hiermee volgen we de richtlijn van het RIVM.

Wanneer moet ik als cliënt/mantelzorger een fysiek moment afzeggen?

Bent u verkouden, heeft u keelpijn, moet u hoesten of heeft u griep? Dan vragen wij u om het fysieke contactmoment af te zeggen. Eventueel kan het contactmoment worden omgezet in een telefoongesprek of beeldbellen.

Dagbesteding / dagbehandeling

Kan ik nog naar een dagbesteding/dagbehandeling?

De dagbesteding en dagbehandeling blijft geopend voor deelnemers die dat willen, met een aangepaste groepsgrootte, mits de desbetreffende deelnemers geen corona-gerelateerde klachten hebben. Hierbij gelden de algemene afspraken t.a.v. maximaal aantal personen, hygiëne, het gebruik van preventieve beschermingsmiddelen door medewerkers en het houden van 1,5 meter afstand.

Vrijwilligers, leveranciers en andere bezoekers

Mogen vrijwilligers nog steeds hun werkzaamheden doen bij WZH?

De vrijwilligerscoördinatoren maken met alle vrijwilligers persoonlijk afspraken over de hervatting van het vrijwilligerswerk waar dat mogelijk is. Sommige activiteiten waar vrijwilligers zich voor inzetten, zijn nog niet hervat. Zij moeten dus helaas nog even geduld hebben of zetten zich tijdelijk in op een andere plek in de organisatie. Anderen kiezen er om persoonlijke redenen voor om nog niet te komen, en dat begrijpen en respecteren we. Bij corona gerelateerde klachten blijft de vrijwilliger thuis.

Zijn leveranciers welkom bij WZH?

Leveranciers zijn welkom, maar zijn zich verplicht zich te registreren bij aankomst en vertrek en dienen daarnaast gebruik te maken van een mondneusmaskers type IIR bij het betreden van de locaties.

Andere bezoekers

Ook andere bezoekers moeten zich bij binnenkomst en vertrek registreren. Ook voor hen geldt dat zij 1,5 meter afstand in acht moeten nemen, hun handen moeten desinfecteren en een mondneusmasker type IIR moeten dragen.