print deze pagina

Denken in mogelijkheden

Door de ziekte heeft degene met dementie en zijn of haar omgeving steeds meer te maken met achteruitgang en beperking. Ondanks deze beperkingen zijn er ook mogelijkheden, bijvoorbeeld ter verbetering van de communicatie of het aanleren van vaardigheden.

Leren bij dementie

Bij mensen met dementie zijn er ondanks de ziekte nog altijd mogelijkheden om te leren. Bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of vaardigheden die verloren zijn gegaan kan gebruikt worden gemaakt van methodes als ‘foutloos leren’. Daarnaast kunnen bepaalde delen in de hersenen bij mensen met dementie nog wel worden aangesproken, zoals de emotie, het associatievermogen en routines. 

In 2012 vond een experimentele studie plaats bij WZH, waarin cliënten met dementie een wandelroute leerden. Hierover werd gepubliceerd in verschillende (internationale) tijdschriften. Inmiddels kennen we bij WZH al meerdere voorbeelden en is in samenwerking met DAZ en het lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool een aantal hiervan verfilmd.

Zo ook het verhaal van meneer de Baat. Hij leerde ondanks zijn dementie zelfstandig de weg naar het restaurant beneden te lopen. ’’Ik heb nu echt wel een beetje vrijheid hier". Lees of bekijk hoe de heer De Baat dit heeft geleerd.

Nog meer voorbeelden van 'leren bij dementie':

Eind 2016 is een mooi artikel verschenen in Ergotherapie Magazine, geschreven door verschillende ergotherapeuten van WZH met medewerking van het lectoraat psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool.

Lees het artikel 'Oude routines, nieuwe vaardigheden'.

Sensorische informatie verwerking

Onbegrepen gedrag, zoals herhaaldelijk roepen, tikken, loopdrang, agitatie en agressie kan worden voorkomen bij mensen met dementie. Bij de behandelmethode ‘Sensorische Informatieverwerking’, die ook bij WZH wordt ingezet, wordt dit gedrag geobserveerd met name gericht op de verwerking van zintuigelijke informatie. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van video opnames om het gedrag goed te kunnen analyseren. 

Video interactie begeleiding

De communicatie met mensen met dementie kan soms moeilijk zijn voor de omgeving (zorgprofessionals en mantelzorgers). Bij video interactie begeleiding wordt door middel van video opnames gekeken hoe de interactie verloopt en wat de mogelijkheden zijn de communicatie te verbeteren. Binnen WZH wordt deze methode toegepast om de zorg voor mensen met dementie nog beter aan te laten sluiten.