print deze pagina

Kennisontwikkeling dementie

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor mensen met dementie. WZH werkt samen met verschillende partners om hier een bijdrage aan te leveren.

In het bijzonder met het lectoraat Psychogeriatrie en de partners binnen het samenwerkingsverband 'het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid Holland (UNC-ZH)'. 

Lectoraat Psychogeriatrie

De samenwerking met het lectoraat Psychogeriatrie heeft als doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verbeteren. We creëren nieuwe kennis en delen deze met zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers binnen en buiten WZH. 

Meer over de samenwerking tussen WZH en het Lectoraat PG.

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Mari Groenendaal is namens WZH verbonden aan het lectoraat Psychogeriatrie. Neem gerust contact met haar op.

Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid Holland

Het UNC-ZH is een academisch netwerk, welke zich sinds 2005 inzet voor de verbetering van de zorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke mensen in verpleeghuizen. Gericht op wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht werken de Leidse Universiteit en tien zorginstellingen, waaronder WZH, hierin samen.

‘Dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit’

De WOC van WZH en het UNC-ZH organiseerde onlangs een kenniscafé bij WZH met als titel ‘Dilemma’s bij dementie en culturele diversiteit’. Lees het verslag.

Kennisprojecten -en onderzoek

Via onderstaande links vind u meer informatie over verschillende kennisprojecten en onderzoek binnen WZH: