print deze pagina

Coronavirus en WZH

De persconferentie van 19 mei jl. geeft aan dat verpleeghuizen hun bezoekregeling voorzichtig en zorgvuldig kunnen uitbreiden. Vanaf 25 mei as. is bezoek aan de meeste WZH locaties weer mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

**Momenteel zijn we slecht bereikbaar door de vele telefoontjes. Wilt u ons daarom later op de dag of morgen nogmaals bellen?**

WZH Prinsenhof heeft onlangs meegedaan aan een landelijke proef om het bezoek aan verpleeghuizen weer op te starten. Deze proef is naar tevredenheid verlopen. WZH is blij dat de bezoekregeling kan worden uitgebreid voor meer WZH locaties en is dankbaar om u vanaf 25 mei as. weer te mogen verwelkomen binnen onze locaties. Lees in ons nieuwsbericht over de bezoekregeling de belangrijkste voorwaarden voor uw bezoek.

Niet alle WZH locaties zijn opengesteld voor bezoek

In onderstaande tabel vindt u de meest actuele informatie welke locaties open gaan voor bezoek. Bekijk deze informatie kort voordat u op bezoek komt om teleurstellingen te voorkomen. Lees voor uw bezoek ook de bezoekregeling op onze website. Deze vindt u in vijf talen als download in pdf in de rechterkolom op deze pagina.

Locatie Momenteel geopend: ja/nee
WZH Schoorwijck Ja
WZH Transvaal Ja
WZH Het Anker Ja
WZH Bezuidenhout Ja
WZH Carel van den Oever Ja
WZH Leilinde Ja
WZH Nieuw Berkendael Ja
WZH Prinsenhof Ja
WZH Revalidatie Ja
WZH Oosterheem Ja
WZH Vliethof Ja
WZH De Strijp * Nee
WZH Waterhof * Nee
WZH Sammersbrug * Nee
WZH Hoge Veld * Nee
WZH De Lotus * Nee

* Zodra WZH De Strijp, WZH Waterhof, WZH Sammersbrug, WZH Hoge Veld en WZH De Lotus geopend kunnen worden brengen wij hiervan de eerste contactpersonen op de hoogte.

 
Wij begrijpen dat deze maatregelen u en uw naasten zwaar treffen. Het is een moeilijke periode waarin wij elkaar nodig hebben. Daarom vragen wij u nogmaals om uw begrip en medewerking, dit in het belang van uw eigen veiligheid, die van uw naasten en van de medewerkers van WZH.

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVM. Ook is er een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351.

Bezoek en verlaten van de locatie

Nog geen bezoek in enkele locaties

Bezoek ontvangen en op bezoek gaan is niet toegestaan bij de WZH-locaties die momenteel zijn gesloten. Een uitzondering is er voor cliënten in de terminale levensfase (gediagnosticeerd door een arts). In die fase is bezoek wel mogelijk onder strikte voorwaarden:

  • Maximaal twee bezoekers per bezoekmoment fysiek op de locatie;
  • Het bezoek vindt plaats op het appartement (wij verzoeken u hier rechtstreeks naar toe te lopen);
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van algemene ruimten.

Wij verzoeken hierbij de eerste contactpersoon om zelf een bezoekschema op te stellen in overleg met de betrokkenen bij WZH.

Verlaten van de locatie

De locatie mag niet meer worden verlaten, met uitzondering van een noodzakelijke medische afspraak. Dit brengt namelijk een te groot risico mee op besmetting. Het verblijven in de binnentuin en/ of op het balkon is wel toegestaan. Let hierbij op dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen u en de persoon naast u.

U kunt dus ook niet mee met een familielid of naaste voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Mocht uw familie of uzelf er toch op staan dat u uw locatie verlaat, dan kunnen we u niet meer toelaten op de locatie zolang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn. De zorgleveringsovereenkomst wordt hiermee door u opgezegd. Uw kamer wordt dan vergeven aan iemand op de wachtlijst. Uw familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg- en dienstverlening. Als de maatregelen niet meer van kracht zijn kan, indien gewenst, opnieuw worden gezocht naar een passende plek voor u binnen onze zorgorganisatie.

Praktische zaken

Wasgoed

Mocht het voor u gebruikelijk zijn dat uw was wordt gedaan door een familielid of naaste, dan is dit vooralsnog nog steeds mogelijk. De was kan worden opgehaald en of afgeleverd bij de ingang van de WZH-locatie. Wij verzoeken u vriendelijk de was te voorzien van naam en afdelingsgegevens. Uw contactpersoon of een andere vertegenwoordiger van de locatie belt u om hierover specifieke afspraken te maken.

Boodschappen

Uw naaste of familielid heeft de mogelijkheid om boodschappen af te geven in een (plastic)tas - voorzien van uw naam, afdeling en kamernummer - in de sluis van de locatie.

Post

Op de gebruikelijke wijze kunt u post ontvangen en versturen.

Tandarts en pedicure

De tandarts en de pedicure kunnen alleen bezocht worden indien er een verwijzing is van de behandelend arts. Het gaat hier om een medisch noodzakelijke behandeling.

Kerkdiensten

De kerkdiensten vinden geen doorgang. Wilt u gebruikmaken van individuele geestelijke verzorging dan is dit wel mogelijk. Ook zijn er online diensten mogelijk, zoals via het internet. U kunt dit kenbaar maken bij de zorgmedewerker.

Kapper

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van de kapper. Heeft u een kapper aan huis, dan verzoeken wij u vriendelijk deze te informeren dat bezoek op de locatie niet is toegestaan.

Restaurant

De restaurants van de WZH-locaties zijn gesloten. 

Zorg en dienstverlening

Inzet zorg- en dienstverlening

Om de zorg op de langere termijn te borgen zijn wij genoodzaakt de roosters aan te passen. Door de inzet van medewerkers (van alle disciplines) te verdelen kunnen we ook op de langere termijn de continuïteit waarborgen in zorg- en dienstverlening.

Samenwerking GGD

De medische dienst van WZH werkt nauw samen met de GGD en zal het advies volgen in de uitvoer van het medisch beleid inzake het coronavirus.

Overige maatregelen

Roken

Er kan gerookt worden in de binnentuin en/ of op het balkon.

Naaste heeft geen netwerk

Onze medewerkers van het activiteitencentrum kunnen u en uw naaste helpen bij vragen over hulp bij boodschappen, maaltijden en sociaal contact. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het activiteitencentrum via het bij u bekende telefoonnummer of per e-mail.

Tips

Tips en maatregelen om verspreiding te voorkomen

We nemen alle maatregelen die het RIVM voorschrijft over. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Meer informatie

Voor andere vragen en verdere ondersteuning kunt u behalve bij de medewerkers van WZH ook terecht bij de volgende hulplijnen:

Het Rode Kruis voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen. Zij zijn bereikbaar via: 070-4455888 of www.rodekruis.nl

Ouderenbond ANBO voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus. Zij zijn bereikbaar via: 0348-466666 of www.anbo.nl

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVM, www.rivm.nl. Zij zijn ook bereikbaar via: 0800-1351.

Klachten en ongenoegens

U kunt met klachten terecht bij een klachtenbemiddelaar van WZH. U kunt haar telefonisch of per mail bereiken. Niet alleen voor klachten, maar ook voor een luisterend oor. De volgende WZH-medewerkers staan voor u klaar:

Vragen

Mocht u vragen hebben over de hierboven beschreven maatregelen, stuur deze vragen dan naar info@wzh.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.