print deze pagina

Coronavirus en WZH

Op de deze pagina kunt u zien of er een besmetting is op een afdeling/ woongroep. Algemeen geldt dat wij bewegingen op de afdeling bij een besmetting tot een minimum willen reduceren. Echter, willen wij ook bezoek en contact bij een besmetting niet uitsluiten. Bezoek is toegestaan. Meer informatie over de bijbehorende bezoekregeling kunt u op deze pagina nalezen.

Bezoekregeling bij WZH

Bezoekregeling op WZH-locaties

In de onderstaande tabel vindt u de meest actuele informatie over de bezoekmogelijkheden.

Locatie Bezoek mogelijk Afdeling met aangepaste bezoekregeling i.v.m. Covid-19 besmetting
WZH Schoorwijck Ja  
WZH Transvaal Ja  
WZH Het Anker Ja  
WZH Carel van den Oever Ja  
WZH Leilinde Ja  
WZH Nieuw Berkendael Ja  
WZH Prinsenhof Ja  
WZH Revalidatie Ja Afdeling Colckhof
WZH Vliethof Ja  
WZH Hoge Veld Ja  
WZH Waterhof Ja  
WZH De Strijp Ja  
WZH Sammersbrug Ja  
WZH Oosterheem Ja  
WZH Bezuidenhout Ja  

Onderstaand treft u de meest actuele informatie over onze gewijzigde maatregelen.

Bezoeken van afdeling zonder besmetting

 • Bezoek is welkom;
 • Alle bezoekers dragen een mondkapje (u ontvangt deze bij het servicepunt). Dit mondkapje draagt u altijd, het mondkapje hoeft alleen niet gedragen te worden als u op 1,5 meter van elkaar zit in het restaurant of in het appartement van uw naaste en ook hier 1.5 meter afstand kunt houden.
 • Wij verzoeken u te allen tijde de basis (hygiëne) richtlijnen van het RIVM na te leven en elkaar de ruimte te geven.
 • Wij vragen u om het bezoekmoment zoveel mogelijk op de eigen kamer of in de gemeenschappelijke ruimte, zoals het restaurant of de tuin, te laten plaatsvinden. Natuurlijk kunt u uw bezoek verwelkomen in de gemeenschappelijke huiskamer en indien wenselijk daar een contactmoment hebben met de aanwezige medewerker. Dit om de rust en de ruimte te behouden op de huiskamer.

Bezoek aan besmette bewoners (met COVID-19)/ bezoek aan in quarantaine geplaatste bewoner

 • Onder voorwaarden is er één bezoekmoment met maximaal 2 bezoekers per dag ongeacht de leeftijd toegestaan;
 • De bezoekers dienen tijdens het bezoek gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, deze worden door WZH bij binnenkomst verstrekt;
 • Bezoekers dienen (als je niet uit 1 gezin komt) tijdens het bezoek anderhalve meter afstand aan te houden;
 • Het bezoek vindt op het appartement van de bewoner plaats;
 • Tijdens het bezoek is het niet toegestaan om in het restaurant (of andere gemeenschappelijke ruimtes) te verblijven;
 • De RIVM hygiënemaatregelen gelden ook voor de kinderen. Zij dragen bij voorkeur een mondkapje daar waar mogelijk is;

Aangepaste bezoekvoorwaarden voor een cliënt de terminale fase met een coronabesmetting

 • Het bezoek vindt plaats op het appartement;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van algemene ruimten;
 • De bezoeker dient tijdens het bezoek indien noodzakelijk gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (deze krijgt u van WZH vooralsnog gratis verstrekt);
 • Wij verzoeken de eerste contactpersoon om zelf een bezoekschema op te stellen in overleg met de betrokkenen bij WZH.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (bezoekersposter)

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers bij besmetting
(klik op de afbeelding voor een grotere leesbare versie)

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (informatiefilmpje)

Uittrekken van handschoenen

Restaurants

De restaurants bij WZH zijn geopend per 2 februari 2022. Dit betekent dat bezoekers  welkom zijn. De onderstaande maatregelen worden in acht genomen:

 • Bezoekers dragen een mondkapje  bij verplaatsingen. Bij een zitplaats mag het mondkapje af.
 • Bezoekers hebben een vaste zitplaats.
 • We borgen de 1,5 meter afstand maatregel, door de tafels en stoelen met voldoende afstand van elkaar te plaatsen. Tafels en stoelen dus niet verplaatsen.
 • Bezoekers dienen zich te registreren. 
 • Het is niet nodig om uw coronatoegangsbewijs te laten zien.

Bezoek en verlaten locatie

U mag op bezoek komen en/of bezoek ontvangen, ook van bijvoorbeeld uw eigen kapper en/of pedicure. Let er op dat u tijdens het  bezoek elkaar ruimte geeft.

Op bezoek buiten WZH-locatie
Het is mogelijk om uw naaste mee te nemen voor een bezoek buiten de WZH-locatie. Hieraan zijn regels gebonden, zorg dat u deze bespreekt met de zorgmedewerker en/of teamleider voordat u uw naaste meeneemt.

Op bezoek komen na vakantie in het buitenland
Bent u in het buitenland op vakantie geweest in een gebied met code oranje of rood, dan geldt het dringende advies dat u de eerste 10 dagen in quarantaine dient te gaan.  Bij een (negatieve) coronatest (af te nemen op dag 5) kan de quarantaine worden opgeheven. Voor terugkeer uit landen met een gele kleurcode geldt geen test- of quarantaineplicht. 

Mag een bewoner mee op vakantie?
Bespreek deze vraag met u gebruikelijke contactpersoon.

Tips

Tips en maatregelen om verspreiding te voorkomen

We nemen alle maatregelen die het RIVM voorschrijft over. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Meer informatie

Voor andere vragen en verdere ondersteuning kunt u behalve bij de medewerkers van WZH ook terecht bij de volgende hulplijnen:

Het Rode Kruis voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen. Zij zijn bereikbaar via: 070-4455888 of www.rodekruis.nl

Ouderenbond ANBO voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus. Zij zijn bereikbaar via: 0348-466666 of www.anbo.nl

De meest actuele informatie over het coronavirus leest u op de website van het RIVMwww.rivm.nl en van de Rijksoverheid. Het RIVM is ook bereikbaar via: 0800-1351.

 

Het is mogelijk om de locaties van WZH te bezoeken.

De huidige maatregelen zijn:

 • De restaurants zijn tot op heden gesloten, meer informatie volgt;
 • De kappers mogen per direct weer open, rekening houdend met de geldende maatregelen;
 • Er mogen per dag maximaal vier personen op bezoek komen bij de cliënten en bewoners. Bij voorkeur wordt er een zelftest gedaan voorafgaande aan het bezoek. Bezoekers dragen een type IIR mondkapje welke beschikbaar zijn bij het servicepunt.

De reeds geldende maatregelen blijven van kracht:

 • Registreert u zich voorafgaand aan het bezoek bij het Servicepunt;
 • Alle bezoekers dragen een mondkapje (u ontvangt deze bij het Servicepunt);
  Dit mondkapje draagt u altijd, het mondkapje hoeft alleen niet gedragen te worden als u op 1,5 meter van elkaar zit in  de kamer van uw naaste en u hier ook 1,5 meter afstand kunt houden.
 • U mag  bezoek ontvangen en/of op bezoek gaan bij uw naaste. Wij vragen u om het bezoekmoment zoveel mogelijk op de eigen kamer te laten plaatsvinden. Dit om de rust en de ruimte te behouden op de huiskamer.  

De basis (hygiëne)maatregelen blijven van kracht:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Vaak en goed handen wassen;
 • Geen handen schudden;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Goed en voldoende ventileren;
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen;
 • Ga in quarantaine bij een positieve test en volg adviezen van de GGD op.